Stawka ubezpieczeniowa – co to takiego?

Stawka ubezpieczeniowa – co to takiego?

Pojęcie stawki ubezpieczeniowej dla większości z nas jest zupełnie obce. Wiemy, czym jest składka ubezpieczeniowa, ponieważ sami musimy ją opłacać. Stawka to natomiast coś, z czym nie mamy do czynienia. Czy jednak, aby na pewno? Składka ubezpieczeniowa jest w pewnym sensie pochodną stawki. Poniżej objaśnimy, jak działa ta zależność.

O stawce słów kilka

Stawka ubezpieczeniowa to niezwykle ważny parametr, który określa wysokość składki ubezpieczeniowej w skali procentowej. Oblicza się ją od sumy ubezpieczenia, która znajduje się w umowie. Jak widać, stawka i składka to dwa powiązane ze sobą parametry. Aby w pełni zrozumieć proces ustalania wysokości stawki, musimy wziąć pod uwagę, że ustala się ją na podstawie określonych kryteriów takich jak ocena ryzyka branży, w której ubezpieczenie ma obowiązywać, krajów realizacji transakcji ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagrożenia występujące w danym państwie, ryzyka kontrahentów, wysokości obrotów podlegających ubezpieczeniu i wielu innych zależnych od rodzaju ubezpieczenia. W skrócie stawka służy do wyliczenia składki ubezpieczeniowej. Mówiąc wprost, wyliczamy dzięki niej koszt ubezpieczenia.

Wszystkie razem

Łączny wykaz wszystkich stawek ubezpieczeniowych obowiązujących w danym zakładzie ubezpieczeń znajdziemy w taryfie ubezpieczeniowej. Taryfę ubezpieczeniową ustala się na podstawie poziomu ryzyka ubezpieczeniowego (w odniesieniu do konkretnych rodzajów ubezpieczeń), a także zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela. Dzięki takiej taryfie wszystkie stawki stają się przejrzyste i możemy porównać je ze stawkami obowiązującymi w konkurencyjnych zakładach. Ubezpieczenie często wydaje nam się drogie, jednak musimy pamiętać, że jego wysokość wynika z wielu czynników i nie jest ustalana na podstawie kaprysu firmy ubezpieczeniowej. Nie znaczy to, że mamy godzić się na każdą ofertę. Sprawdźmy wysokość składek ubezpieczeniowych w kilku firmach i wybierzmy tą najlepszą. Pamiętajmy również, by zawsze dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU).

Podziel się!